Terug

Op de foto John Nauta op bezoek in Firdgum.

Deze stamboom is afkomstig van John Nauta . USA
John zijn beppe was Trijntje van der Brug- Statema Oosterbierum
Hebt u vragen of correcties, dan kunt u contact opnemen via onderstaand adres.

John en Sheryl Nauta
3958 Brookfield Dr.
Hudsonville, Michigan 49426-9032 USA.
Email adres: frysk48@yahoo.com

Descendants of Jetse Eelkes

Descendants of Klaas Hanses (Statema)

Generation 1

1. KLAAS1 HANSES . He died between 1786-1787 in Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
2. Netherlands. He married Antje Sipkes, daughter of Sipke Johannes and Trijntje Wijbrens, on 17 May
3. 1768 in Pietersbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born in 1743. 4. She died on 21 Feb 1810 in Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

Notes for Klaas Hanses:
Possibly parents of Klaas Hanses:
Barradeel, huwelijken 1740
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 mei 1740 in Sexbierum
Bruidegom: Hanne Elles afkomstig van Sexbierum
Bruid: Willemke Clases afkomstig van Sexbierum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JOHANNES EILES
Bruid: WILLEMKE KLASES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde
gemeente Sexbierum 1619-1811 Inventarisnr.: DTB 107
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Klaas Hanses and Antje Sipkes had the following children:

i. SIJPKE2 KLASES was born in 1769 in Pietersbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died before 1774 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.
ii. HANS KLASES STATEMA was born on 08 Jan 1773 in Tzummarum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died date Unknown.
iii. SIPKE KLASES STATEMA was born on 05 Feb 1774 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 05 Jun 1841
in Sexbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iv. WILLEMKE KLASES STATEMA was born on 14 Nov 1776 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 02 Feb 1840
in Sexbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She
married (1) PIETER CORNELIS RUIM. He was born on 22 Jul 1784 in
Sexbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on
18 Oct 1836 in Sexbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

2. v. PIETER KLASES STATEMA was born on 18 Nov 1778 in Tzummarum; Gemeente-Barradeel;
riesland; the Netherlands. He died on 10 Feb 1855 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He married Symontje Martinus Houw, daughter of Martinus
Samuels Houw and Neeltje Symons Dijkstra, date Unknown in ?. She was born on 10 Mar
1790 in Harlingen; Friesland; the Netherlands. She died on 19 Jun 1876 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

vi. TRIJNTJE KLASES STATEMA was born on 19 Oct 1781 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 19 Aug 1813
in Sexbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
3. vii. EVERT KLASES STATEMA was born on 04 Sep 1784 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 11 Oct 1858 in
Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married Klaaske
Eekes Zijlstra, daughter of Eeke Sjoerds and Janke Jacobs, on 06 Jun 1813 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 16 Aug 1790 in
Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 31 Jul
1847 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
viii. KLAASKE KLASES STATEMA was born on 25 Jun 1787 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

Generation 2

2. PIETER KLASES2 STATEMA (Klaas1 Hanses) was born on 18 Nov 1778 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 10 Feb 1855 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married Symontje Martinus Houw,
daughter of Martinus Samuels Houw and Neeltje Symons Dijkstra, date Unknown in ?. She was
born on 10 Mar 1790 in Harlingen; Friesland; the Netherlands. She died on 19 Jun 1876 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Pieter Klases Statema and Symontje Martinus Houw had the following children:

4. i. ANTJE PIETERS3 STATEMA was born on 15 Dec 1811 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 08 May 1876 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married (1) JELLE KLASES
JELLESMA, son of Klaas Jelles Jellesma and Willemke Pieters De Boer, on 16 Mar 1839 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 30 Dec
1810 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 14 Mar 1881 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
5. ii. KLAAS PIETERS STATEMA was born on 23 Oct 1813 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 25 Feb 1874 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married
Pietje Tjerks Bijlsma, daughter of Tjerk Herkes Bijlsma and Lijsbeth Jans, on 09
Mar 1839 in Sexbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She
was born on 10 Feb 1811 in Wijnaldum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She died on 27 Nov 1893 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.

6. iii. NEELTJE PIETERS STATEMA was born on 31 Dec 1815 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 17 Feb 1857 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Symon Gerbens Dijkstra,
son of Gerben Gellius Dijkstra and Klaaske Symons Eisinga, on 23 May 1840 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 25 Jan
1817 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 14
Nov 1876 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

iv. MARTINUS PIETERS STATEMA was born on 26 Jan 1820 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
7. v. BEERENDTJE PIETERS STATEMA was born on 20 Feb 1824 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 15 Oct 1917 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Sijtse Sjoerds Douma, son of
Sjoerd Sytses Douma and Trijntje Jakobs Bosma, on 03 May 1845 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 24 Jul 1821 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 21 Jan 1903 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

3. EVERT KLASES2 STATEMA (Klaas1 Hanses) was born on 04 Sep 1784 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 11 Oct 1858 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married Klaaske Eekes Zijlstra, daughter
of Eeke Sjoerds and Janke Jacobs, on 06 Jun 1813 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She was born on 16 Aug 1790 in Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland;
the Netherlands. She died on 31 Jul 1847 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

Evert Klases Statema and Klaaske Eekes Zijlstra had the following children:

8. i. ANTJE EVERTS3 STATEMA was born on 13 Feb 1814 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She died on 08 Jun 1894 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She married Tjamme Jacobs Stapert, son of Jacob

Jelmers Stapert and Antje Ijsbrands Van Der Wal, on 07 May 1842 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born between 1809-1810 in Stiens;
Gemeente-Leuwarderadeel; Friesland; the Netherlands. He died on 09 Sep 1877
in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
ii. JANKE EVERTS STATEMA was born on 13 Feb 1814 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She died on 18 Feb 1814 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.

9. iii. EEKE EVERTS STATEMA was born on 27 Sep 1815 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He died on 10 Dec 1857. He married Sipkje Gerrits Groeneveld, daughter of
Gerrit Gerrits Groeneveld and Bregtje Freerks, on 18 May 1839 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 01 Mar 1813 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 13 Nov 1897.

10. iv. KLAAS EVERTS STATEMA was born on 18 Feb 1818 in Gemeente-Barradeel; Friesland;
the Netherlands. He died on 18 May 1885 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He married Pietje Jacobs Bijlsma, daughter of Jacob Sipkes Bijlsma
and Pietje Klazes Oostringa, on 15 May 1847 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She was born on 30 Jul 1819 in Gemeente-Menaldumadeel; Friesland;
the Netherlands. She died on 02 May 1886 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands.

11. v. PIETER EVERTS STATEMA was born on 15 Apr 1820 in Gemeente-Barradeel; Friesland;
the Netherlands. He died on 18 Nov 1887 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He married Dirkje Sjoukes Anema, daughter of Sjouke Minnes Anema
and Bregtje Sybolts, on 27 May 1848 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She was born on 04 Jun 1822 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She died on 08 Feb 1913 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands.

vi. JANKE EVERTS STATEMA was born on 25 Sep 1823 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She died on 25 Aug 1826 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.

vii. WILLEMKE EVERTS STATEMA was born on 16 Jul 1825 in Tjummarum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 27 Jun 1903 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Gerrit Harmens Buren, son
of Harmen Gerrits Buren and Lysbeth Arjens Tuinstra, on 20 May 1854 in
Tjummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on
05 Oct 1817 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 31
Aug 1902 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

viii. JANKE EVERTS STATEMA was born on 23 Apr 1828 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She married Sjouke Jacobs Hoekstra on 13 May
1858 in Gemeente-Leeuwarderadeel; Friesland; the Netherlands.

12. ix. TRIJNTJE EVERTS STATEMA was born on 16 Jun 1830 in Tjummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 23 Dec 1893 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Jan Harmens
Buren, son of Harmen Gerrits Buren and Lysbeth Arjens Tuinstra, on 19 May 1855
in Tjummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on
15 Apr 1823 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 12
Jun 1862 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

x. JAKOB EVERTS STATEMA was born on 19 Sep 1833 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 05 Dec 1880 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He married Neeltje Roelofs Suidema, daughter of
Roelof Cornelis Suidema and Antje Meinderts Kikkert, on 21 May 1864 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 07 Nov 1820
in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 20 Nov 1900 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

Generation 3

4. ANTJE PIETERS3 STATEMA (Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 15 Dec 1811 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 08 May 1876 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married (1) JELLE
KLASES JELLESMA, son of Klaas Jelles Jellesma and Willemke Pieters De Boer, on 16 Mar
1839 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 30
Dec 1810 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 14
Mar 1881 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Jelle Klases Jellesma and Antje Pieters Statema had the following child:

13. i. KLAAS JELLES4 JELLESMA was born on 02 Apr 1841 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 14 Nov 1924 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He married Antje Daniels La Fleur, daughter of Daniel
Jans La Fleur and Liefke Binderts Wassenaar, on 19 May 1883 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 02 Nov 1848 in
Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 29 Dec
1915 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

5. KLAAS PIETERS3 STATEMA (Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 23 Oct 1813 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 25 Feb 1874 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married Pietje Tjerks
Bijlsma, daughter of Tjerk Herkes Bijlsma and Lijsbeth Jans, on 09 Mar 1839 in Sexbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 10 Feb 1811 in Wijnaldum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 27 Nov 1893 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Klaas Pieters Statema and Pietje Tjerks Bijlsma had the following children:

14. i. PIETER KLASES4 STATEMA was born on 01 Mar 1840 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 11 Jun 1907 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married Trijntje Rienks Kooistra,
daughter of Rienk Folkerts Kooistra and Antje Johannes Boonstra, on 20 May 1865
in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on
04 Nov 1839 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 11
Feb 1902 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

15. ii. TJERK KLASES STATEMA was born on 09 Jan 1842 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 25 Feb 1913 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married (1) FOKJE CORNELIS BOSMA,
daughter of Cornelis Sipkes Bosma and Sjoukje Teyes Tolsma, on 29 Oct 1864 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 29
Jun 1840 in Sexbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died
on 13 Mar 1878 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
He married (2) SIETSKE OETSES TOLSMA, daughter of Oets Jakobs Tolsma and Trijntje
Simons Hoekstra, on 08 Nov 1879 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland;
the Netherlands. She was born on 25 Feb 1829 in Gemeente-Franekeradeel;
Friesland; the Netherlands. She died on 27 Jan 1909 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.

16. iii. JAN KLASES STATEMA was born on 06 Aug 1848 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 14 Apr 1911 in Iowa;
USA. He married Berbertje Gaeles Douma, daughter of Gaele Minks Douma and
Neeltje Abrahams Hofman, on 18 May 1870 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She was born on 05 Jun 1850 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She died date Unknown in Iowa; USA.
6. NEELTJE PIETERS3 STATEMA (Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 31 Dec 1815 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 17 Feb 1857 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Symon
Gerbens Dijkstra, son of Gerben Gellius Dijkstra and Klaaske Symons Eisinga, on 23 May
1840 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 25
Jan 1817 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 14
Nov 1876 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Symon Gerbens Dijkstra and Neeltje Pieters Statema had the following child:

17. i. GERBENTJE SIMONS4 DIJKSTRA was born on 09 Oct 1846 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 30 Oct 1922 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Wietse De Vries, son
of Harmen Wytses De Vries and Antje Jelles Posthumus, on 08 May 1869 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 06
Apr 1846 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died
on 02 Dec 1932 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

7. BEERENDTJE PIETERS3 STATEMA (Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 20 Feb 1824 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 15 Oct 1917 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Sijtse Sjoerds Douma, son of
Sjoerd Sytses Douma and Trijntje Jakobs Bosma, on 03 May 1845 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 24 Jul 1821 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 21 Jan 1903 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Sijtse Sjoerds Douma and Beerendtje Pieters Statema had the following children:

i. TRIJNTJE SIJTSES4 DOUMA was born on 21 Apr 1846 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Wybe Thomas Nauta, son of
Thomas Wybes Nauta and Klaaske Anes De Vries, on 19 May 1866 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 30 Aug 1846
in Gemeente-Franekeradeel; Friesland; the Netherlands.

18. ii. SIMONTJE SIJTSES DOUMA was born on 31 Jan 1848 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 22 Apr 1930 in
Minnertsga; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Sijtse
Adams Elsinga, son of Adam Sijtses Elsinga and Feikje Wijgers Hobma, on 26
May 1877 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on
08 Aug 1844 in Minnertsga; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
He died on 19 Apr 1889 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iii. RIGTJE SIJTSES DOUMA was born in Mar 1850 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iv. PIETERTJE SIJTSES DOUMA was born in Aug 1852 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
v. SJOERD SIJTSES DOUMA was born on 24 Apr 1854 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married (1) REINTJE SIKKES VAN DER MEY.

vi. NEELTJE SIJTSES DOUMA was born on 09 Dec 1855 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
vii. SIJKE SIJTSES DOUMA was born on 22 Nov 1857 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
viii. PIETER SIJTSES DOUMA was born on 24 Feb 1859 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
ix. ANTJE SIJTSES DOUMA was born on 19 Oct 1861 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
x. JINTJE SIJTSES DOUMA was born on 14 Aug 1865 in Oosterbierum;

Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

xi. KLAASKE SIJTSES DOUMA was born on 15 Nov 1867 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died date Unknown in ?. She married
Pieter Warmolts Been, son of Warmolt Jannes Been and Trijntje Pieters Keuning,
on 25 May 1901 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He was born on 12 Mar 1868 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 03 Nov 1941 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.

8. ANTJE EVERTS3 STATEMA (Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 13 Feb 1814 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 08 Jun 1894 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Tjamme Jacobs Stapert, son of Jacob
Jelmers Stapert and Antje Ijsbrands Van Der Wal, on 07 May 1842 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He was born between 1809-1810 in Stiens; Gemeente-
Leuwarderadeel; Friesland; the Netherlands. He died on 09 Sep 1877 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.
Tjamme Jacobs Stapert and Antje Everts Statema had the following children:

i. KLAASKE TJAMMES4 STAPERT was born about 05 Feb 1845 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Steven Jans Elzinga, son of
Jan Oedses Elzinga and Susanna Harkes Harkema, on 06 May 1871 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born about 28 Nov
1844 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

ii. ANTJE TJAMMES STAPERT was born about 04 Jan 1848 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She died on 22 Oct 1876 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She married Jochum Pieters Jellesma on 28 May
1870 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

iii. JACOB TJAMMES STAPERT was born about 11 May 1850.
iv. JACOBUS TJAMMES STAPERT was born on 19 Jun 1859.

9. EEKE EVERTS3 STATEMA (Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 27 Sep 1815 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 10 Dec 1857. He married Sipkje Gerrits
Groeneveld, daughter of Gerrit Gerrits Groeneveld and Bregtje Freerks, on 18 May 1839 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 01 Mar 1813 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 13 Nov 1897.
Eeke Everts Statema and Sipkje Gerrits Groeneveld had the following children:

i. BREGTJE EEKES4 STATEMA was born on 12 Sep 1839.

19. ii. EVERT EEKES STATEMA was born on 17 Sep 1841 in Dongjum;
Gemeente-Franekeradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 24 Feb 1915.
He married Tietje Lieuwes Bangma on 11 Jul 1868. She was born in Schalsum;
Gemeente-Franekeradeel; Friesland; the Netherlands.

iii. GERRIT EEKES STATEMA was born on 21 Jul 1843.
iv. KLAAS EEKES STATEMA was born on 03 Apr 1849 in Gemeente-
Franekeradeel; Friesland; the Netherlands.
v. PIETER EEKES STATEMA was born on 05 Apr 1857 in Dongjum; Gemeente-
Franekeradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 11 Dec 1941 in Bolsward;
Gemeente-Bolsward; Friesland; the Netherlands. He married Grietje Ales
Hylkema, daughter of Ale Walters Hylkema and Evertje Bouveint, on 21 May 1881
in Gemeente-Franekeradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 27 Feb
1860 in Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died
on 06 Jul 1912 in Bolsward; Gemeente-Bolsward; Friesland; the Netherlands.

10. KLAAS EVERTS3 STATEMA (Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 18 Feb 1818 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 18 May 1885 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He married Pietje Jacobs Bijlsma, daughter of Jacob Sipkes Bijlsma
and Pietje Klazes Oostringa, on 15 May 1847 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She was born on 30 Jul 1819 in Gemeente-Menaldumadeel; Friesland; the
Netherlands. She died on 02 May 1886 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Klaas Everts Statema and Pietje Jacobs Bijlsma had the following children:

20. i. PIETJE KLASES4 STATEMA was born on 10 Jan 1850 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died date Unknown in
USA. She married Simon Pieters Post, son of Pieter Johannes Post and Berber
Simons Kooistra, on 20 May 1876 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He was born on 19 Mar 1849 in Tzummarum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died date Unknown in USA.

21. ii. EVERT KLASES STATEMA was born on 12 Feb 1851 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 20 Jul 1934 in Hull;
County of Emmons; North Dakota; USA. He married Jeltje Johannes Winsemius,
daughter of Johannes Pierius Winsemius and Trijntje Botes Post, on 18 May
1878 in Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was
born on 15 Jul 1855 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She died on 30 Apr 1939 in Hull; County of Emmons; North Dakota; USA.

iii. KLAASKE KLASES STATEMA was born on 22 Oct 1853 in Gemeente-Franekeradeel;
Friesland; the Netherlands. She died in 1927 in Iowa; USA. She married Gerrit
Sijbes Travaille, son of Sijbe Teijes Travaille and Pietje Gerrits Groeneveld, on
22 May 1879 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born
on 17 Apr 1854 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died in 1936 in Iowa; USA.

iv. JACOB KLASES STATEMA was born on 14 Apr 1855 in Gemeente-Franekeradeel;
v. Friesland; the Netherlands.
vi. EEKE KLASES STATEMA was born on 12 Sep 1860.

11. PIETER EVERTS3 STATEMA (Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 15 Apr 1820 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 18 Nov 1887 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married Dirkje Sjoukes Anema, daughter of Sjouke
Minnes Anema and Bregtje Sybolts, on 27 May 1848 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She was born on 04 Jun 1822 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She died on 08 Feb 1913 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Pieter Everts Statema and Dirkje Sjoukes Anema had the following children:

i. EVERT PIETERS4 STATEMA was born about 15 Jun 1849 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.
ii. KLAASKE PIETERS STATEMA was born about 15 Nov 1852 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.
iii. BREGTJE PIETERS STATEMA was born on 29 Jul 1854 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.
iv. SJOUKE PIETERS STATEMA was born on 28 Aug 1856 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 07 Sep 1856 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.
v. ANTJE PIETERS STATEMA was born on 07 Aug 1858 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.
vi. SJOUKJE PIETERS STATEMA was born on 01 Jul 1862 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.
vii. EEKE PIETERS STATEMA was born on 15 Oct 1863 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.

12. TRIJNTJE EVERTS3 STATEMA (Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 16 Jun 1830 in
Tjummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 23 Dec 1893 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Jan Harmens Buren, son of
Harmen Gerrits Buren and Lysbeth Arjens Tuinstra, on 19 May 1855 in Tjummarum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 15 Apr 1823 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 12 Jun 1862 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Jan Harmens Buren and Trijntje Everts Statema had the following children:

i. LIJSBETH JANS4 BUREN was born on 04 Feb 1857 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.
ii. HARMEN JANS BUREN was born on 11 Dec 1858 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He married Bieuwkje Cornelis Boterhoek, daughter of
Cornelis Reinders Boterhoek and Wytske Visbeek, on 08 Oct 1885 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.

iii. EVERT JANS BUREN was born on 21 Jul 1861 in Gemeente-Barradeel; Friesland;
the Netherlands.

Generation 4

13. KLAAS JELLES4 JELLESMA (Antje Pieters3 Statema, Pieter Klases2 Statema, Klaas1 Hanses) was
born on 02 Apr 1841 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
He died on 14 Nov 1924 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
He married Antje Daniels La Fleur, daughter of Daniel Jans La Fleur and Liefke Binderts
Wassenaar, on 19 May 1883 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
She was born on 02 Nov 1848 in Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
She died on 29 Dec 1915 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Klaas Jelles Jellesma and Antje Daniels La Fleur had the following children:

22. i. SIMONTJE KLASES5 JELLESMA was born on 13 Sep 1888 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 16 Dec 1961 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Pieter Wietses De
Vries, son of Wietse De Vries and Gerbentje Simons Dijkstra, on 19 May 1912 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 12
Oct 1887 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
He died on 07 Mar 1961 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

23. ii. LIEFKE KLASES JELLESMA was born on 01 Aug 1885 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 24 Mar 1969 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married
Jelle Lieuwes van der Veen, son of Lieuwe Alberts Van Der Veen and Sijke Jelles
Sybesma, on 20 May 1911 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
He was born on 26 Dec 1878 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland;
the Netherlands. He died on 04 Dec 1947 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.

14. PIETER KLASES4 STATEMA (Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 01 Mar
1840 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 11 Jun
1907 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married Trijntje Rienks Kooistra,
daughter of Rienk Folkerts Kooistra and Antje Johannes Boonstra, on 20 May 1865 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 04 Nov 1839
in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 11 Feb 1902 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Pieter Klases Statema and Trijntje Rienks Kooistra had the following children:

24. i. ANTJE PIETERS5 STATEMA was born on 25 Jan 1868 in Sexbierum; Gemeente-Barradel;
Friesland; the Netherlands. She died on 22 May 1946 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married Rinse Rinses Postuma, son of
Rinse Rinses Postuma and Martje Jetses Visser, on 17
May 1890 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 18
Mar 1867 in Sexbierum; Gemeente-Barradel; Friesland; the Netherlands. He died on
13 Apr 1962 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

ii. PIETJE PIETERS STATEMA was born on 23 Jan 1870 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She died on 23 Nov 1916 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She married Pieter Brants Stoer, son of Brant Pieters
Stoer and Tjitske Aukes Nauta, on 16 May 1896 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He was born on 24 Jan 1871 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 27 Sep 1950 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.

15. TJERK KLASES4 STATEMA (Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 09 Jan
1842 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 25 Feb 1913
in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married (1) FOKJE
CORNELIS BOSMA, daughter of Cornelis Sipkes Bosma and Sjoukje Teyes Tolsma, on 29 Oct
1864 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 29 Jun
1840 in Sexbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 13 Mar 1878
in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married (2) SIETSKE
OETSES TOLSMA, daughter of Oets Jakobs Tolsma and Trijntje Simons Hoekstra, on 08 Nov 1879
in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 25 Feb
1829 in Gemeente-Franekeradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 27 Jan 1909 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Tjerk Klases Statema and Fokje Cornelis Bosma had the following children:

25. i. KLAAS TJERKS5 STATEMA was born on 11 Feb 1863 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 05 Jun 1925 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married Petronella Jans
Jansen, daughter of Jan Hendriks Jansen and Ventje Pieters Herrema, on 17 Mar
1900 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 20 Aug
1861 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 19 Jul 1937
in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

ii. PIETJE TJERKS STATEMA was born on 23 Apr 1865 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 02 Sep 1865
in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

26. iii. PIETJE TJERKS STATEMA was born on 18 Aug 1866 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 29 May 1944 in Bolsward;
Friesland; the Netherlands. She married Ruurd Willems Adema, son of Willem Adema
and Marijke Bakerius, on 20 May 1891 in Cubaard; Gemeente-Hennaarderadeel;
Friesland; the Netherlands. He was born on 15 May 1864 in Kubaard; Gemeente-
Hennaarderadeel; Friesland; the Netherlands. He died on 22 Sep 1915 in Bolsward;
Friesland; the Netherlands.

27. iv. CORNELIS TJERKS STATEMA was born on 07 Mar 1870 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 30 Mar 1944 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married
Martje Warmolts Been, daughter of Warmolt Jannes Been and Trijntje Pieters
Keuning, on 18 Nov 1893 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She was born on 31 Jan 1871 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 29 Mar 1953 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

28. v. PIETER TJERKS STATEMA was born on 07 Jul 1876 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 22 Sep 1930 in Sanborn; County of
O'Brien; Iowa; USA. He married Froukje Hettes Keizer, daughter of Hette Gerrits
Keizer and Feikje Tjallings Steinfort, on 29 Dec 1900 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She was born on 23 Mar 1879 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 30 Jul 1955 in
Hospers; County of Sioux; Iowa; USA.
vi. SJOUKE TJERKS STATEMA was born on 07 Jul 1876 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 11 Mar 1878 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.

16. JAN KLASES4 STATEMA (Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 06 Aug
1848 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
He died on 14 Apr 1911 in Iowa; USA. He married Berbertje Gaeles Douma, daughter of Gaele Minks Douma and
Neeltje Abrahams Hofman, on 18 May 1870 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland;
the Netherlands. She was born on 05 Jun 1850 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She died date Unknown in Iowa; USA.
Jan Klases Statema and Berbertje Gaeles Douma had the following children:

i. MINKE JANS5 STATEMA was born on 04 Jun 1871 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.
ii. KLAAS JANS STATEMA was born on 04 Jun 1876 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married (1) JANTENA.

iii. NEELTJE JANS STATEMA was born on 27 Jul 1879 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.
29. iv. PIETER JANS STATEMA was born on 24 Jan 1890 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He died in 1959 in Iowa; USA. He married Anna in Iowa; USA. She was
born between 1895-1896 in Netherlands. She died in Iowa; USA.

17. GERBENTJE SIMONS4 DIJKSTRA (Neeltje Pieters3 Statema, Pieter Klases2 Statema, Klaas1 Hanses)
was born on 09 Oct 1846 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
She died on 30 Oct 1922 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
She married Wietse De Vries, son of Harmen Wytses De Vries and Antje Jelles Posthumus, on
08 May 1869 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born
on 06 Apr 1846 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on
02 Dec 1932 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Wietse De Vries and Gerbentje Simons Dijkstra had the following child:

30. i. PIETER WIETSES5 DE VRIES was born on 12 Oct 1887 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 07 Mar 1961 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married
Simontje Klases Jellesma, daughter of Klaas Jelles Jellesma and Antje Daniels La Fleur,
on 19 May 1912 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She was born on 13 Sep 1888 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 16 Dec 1961 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

18. SIMONTJE SIJTSES4 DOUMA (Beerendtje Pieters3 Statema, Pieter Klases2 Statema, Klaas1 Hanses)
was born on 31 Jan 1848 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
She died on 22 Apr 1930 in Minnertsga; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She
married Sijtse Adams Elsinga, son of Adam Sijtses Elsinga and Feikje Wijgers Hobma, on 26
May 1877 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 08 Aug 1844 in
Minnertsga; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 19 Apr 1889 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Sijtse Adams Elsinga and Simontje Sijtses Douma had the following children:

i. ADAM SIJTSES5 ELSINGA was born on 28 May 1878 in
Minnnertsga; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
ii. BERENDINA SIJTSES ELSINGA was born on 06 Sep 1879 in Minnertsga;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iii. WIEGER SIJTSES ELSINGA was born on 12 Jan 1881 in Minnertsga;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iv. SIJTSE SIJTSES ELSINGA was born on 26 Jan 1883 in Minnertsga;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
v. SIERK SIJTSES ELSINGA was born on 20 Jul 1884 in Minnertsga;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
vi. SJOERD SIJTSES ELSINGA was born on 16 Dec 1888 in Minnertsga;
19. EVERT EEKES4 STATEMA (Eeke Everts3, Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 17 Sep 1841
in Dongjum; Gemeente-Franekeradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 24 Feb 1915.
He married Tietje Lieuwes Bangma on 11 Jul 1868. She was born in Schalsum; Gemeente-
Franekeradeel; Friesland; the Netherlands.
Evert Eekes Statema and Tietje Lieuwes Bangma had the following child:

31. i. LIEUWE EVERTS5 STATEMA was born on 27 Feb 1883 in Dongjum;
Gemeente-Franekeradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 09 May 1968
in Lochem; Gelderland; the Netherlands. He married Freerkje Luitzens
Antonides on 28 Feb 1907.

20. PIETJE KLASES4 STATEMA (Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 10 Jan 1850 in
Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died date Unknown in USA.
She married Simon Pieters Post, son of Pieter Johannes Post and Berber Simons Kooistra, on 20
May 1876 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 19 Mar 1849 in
Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died date Unknown in USA.
Simon Pieters Post and Pietje Klases Statema had the following children:

i. PIETER SIMONS5 POST was born on 27 Nov 1877 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
ii. KLAAS SIMONS POST was born on 11 Mar 1880 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iii. BERBER SIMONS POST was born on 08 Dec 1882 in Tzummarum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 30 Apr 1898 in
Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iv. PIETJE SIMONS POST was born on 27 Dec 1885 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
v. KLAASKE SIMONS POST was born on 30 Oct 1887 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
vi. JOHANNES SIMONS POST was born on 28 May 1890 in Tzummarum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died in Mar 1972 in Yakima; Washington; USA.

21. EVERT KLASES4 STATEMA (Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born on 12 Feb
1851 in Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 20 Jul 1934
in Hull; County of Emmons; North Dakota; USA. He married Jeltje Johannes Winsemius,
daughter of Johannes Pierius Winsemius and Trijntje Botes Post, on 18 May 1878 in
Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 15 Jul 1855 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 30 Apr 1939 in
Hull; County of Emmons; North Dakota; USA.
Evert Klases Statema and Jeltje Johannes Winsemius had the following children:

32. i. KLAAS EVERTS5 STATEMA was born on 19 Nov 1879 in Gemeente-Barradeel; Friesland;
the Netherlands. He died on 02 Nov 1944 in Parkertown; County of Morrison;
Minnesota; USA. He married Katherine Garrison on 10 Nov 1902 in Little Falls;
Minnesota; USA. She was born on 10 Sep 1884 in Belmond; County of Wright; Iowa;
USA. She died on 29 Mar 1953 in Parkertown; County of Morrison; Minnesota; USA.

33. ii. JOHANNES EVERTS STATEMA was born on 22 Dec 1880 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died in Dec 1971 in Lynden; County of Whatcom;
Washington; USA. He married Katie Hasper on 01 Dec 1910 in Hull; County of
Emmons; North Dakota; USA. She was born on 24 Mar 1889 in Hull; County of
Emmons; North Dakota; USA. She died on 06 Feb 1988.

iii. PIETJE EVERTS STATEMA was born on 18 Dec 1882 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She died on 26 Dec 1882 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.

34. iv. PIETJE EVERTS STATEMA was born on 04 Aug 1884 in Gemeente-Barradeel; Friesland;
the Netherlands. She died on 26 Jan 1969 in Strasburg; County of Emmons; North
Dakota; USA. She married Peter William Dykema on 15 Jul 1910 in Hull; County of
Emmons; North Dakota; USA. He was born on 06 Feb 1878 in Uithuizen; Groningen;
the Netherlands. He died on 25 Apr 1955 in Hull; County of Emmons; North Dakota; USA
. v. TRIJNTJE EVERTS STATEMA was born on 05 Mar 1886 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She died on 13 Sep 1886 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.

35. vi. BOTE EVERTS STATEMA was born on 17 Aug 1888 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He died on 15 Jul 1945 in Willmar; County of Kandiyohi; Minnesota;
USA. He married (1) HELEN GARRISON. She was born in 1907. She died in 1960.

vii. BERT EVERTS STATEMA was born between 1892-1893.
viii. EDWARD STATEMA was born on 22 Jul 1898 in County of Emmons; North Dakota;
USA. He died on 21 Mar 1916 in County of Emmons; North Dakota; USA.

Generation 5

22. SIMONTJE KLASES5 JELLESMA (Klaas Jelles4, Antje Pieters3 Statema, Pieter Klases2 Statema, Klaas1
Hanses) was born on 13 Sep 1888 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She died on 16 Dec 1961 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She married Pieter Wietses De Vries, son of Wietse De Vries and Gerbentje Simons
Dijkstra, on 19 May 1912 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was
born on 12 Oct 1887 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on
07 Mar 1961 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Pieter Wietses De Vries and Simontje Klases Jellesma had the following child:

36. i. LIEFKE PIETERS6 DE VRIES was born on 23 Nov 1919 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 05 Jun 1963 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married (1) BAUKE VAN DER
WOUDE. He was born on 26 Mar 1913. He died on 03 Aug 1981.

23. LIEFKE KLASES5 JELLESMA (Klaas Jelles4, Antje Pieters3 Statema, Pieter Klases2 Statema, Klaas1
Hanses) was born on 01 Aug 1885 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She died on 24 Mar 1969 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She married Jelle Lieuwes van der Veen, son of Lieuwe Alberts Van Der Veen and
Sijke Jelles Sybesma, on 20 May 1911 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was
born on 26 Dec 1878 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on
04 Dec 1947 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Jelle Lieuwes van der Veen and Liefke Klases Jellesma had the following child:

37. i. SIJKE6 VAN DER VEEN was born in 1915. She died in 2002 in Canada. She married
(1) WILLEM DE VRIES. He was born in 1911. He died in 1983.

24. ANTJE PIETERS5 STATEMA (Pieter Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was
born on 25 Jan 1868 in Sexbierum; Gemeente-Barradel; Friesland; the Netherlands. She died on
22 May 1946 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married
Rinse Rinses Postuma, son of Rinse Rinses Postuma and Martje Jetses Visser, on 17 May 1890
in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 18 Mar 1867 in Sexbierum;
Gemeente-Barradel; Friesland; the Netherlands. He died on 13 Apr 1962 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Rinse Rinses Postuma and Antje Pieters Statema had the following child:

38. i. PIETJE6 POSTUMA was born on 06 Mar 1897 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She died on 07 Apr 1970 in Franeker; Gemeente-
Franeker; Friesland; the Netherlands. She married Ane Jelles Zijlstra, son of Jelle
Zijlstra and Grietje Janzen, on 31 May 1917 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He was born on 14 Nov 1879 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 27
Mar 1965 in Franeker; Gemeente-Franeker; Friesland; the Netherlands.

25. KLAAS TJERKS5 STATEMA (Tjerk Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was born
on 11 Feb 1863 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on
05 Jun 1925 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married Petronella Jans
Jansen, daughter of Jan Hendriks Jansen and Ventje Pieters Herrema, on 17 Mar 1900 in
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 20 Aug 1861 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 19 Jul 1937 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.

Notes for Klaas Tjerks Statema:
Mother had Klaas out of wedlock and he was adopted by Tjerk Statema upon his marriage to
Fokje Bosma in 1864.
Klaas Tjerks Statema and Petronella Jans Jansen had the following children:

i. TJERK KLASES6 STATEMA was born on 01 Aug 1901 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 03 Aug 1901 in Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.

39. ii. VENTJE KLASES STATEMA was born on 10 May 1905 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 27 Jun 1991 in Harlingen;
Gemeente-Harlingen; Friesland; the Netherlands. She married Gerrit Hiddes Norder,
son of Hidde Frans Norder and Jaike Johannes Herrema, date Unknown in ?. He was
born on 13 Nov 1903 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He died on 29 Mar 1966 in Harlingen; Gemeente-Harlingen; Friesland;
the Netherlands.

26. PIETJE TJERKS5 STATEMA (Tjerk Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was
born on 18 Aug 1866 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She
died on 29 May 1944 in Bolsward; Friesland; the Netherlands. She married Ruurd Willems
Adema, son of Willem Adema and Marijke Bakerius, on 20 May 1891 in Cubaard; Gemeente-
Hennaarderadeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 15 May 1864 in Kubaard;
Gemeente-Hennaarderadeel; Friesland; the Netherlands. He died on 22 Sep 1915 in Bolsward;
Friesland; the Netherlands.
Ruurd Willems Adema and Pietje Tjerks Statema had the following children:

i. WILLEM RUURDS6 ADEMA was born on 15 May 1892 in Wommels; Friesland;
the Netherlands.
ii. FOKJE RUURDS ADEMA was born on 31 Jul 1894 in Bolsward, Friesland, the
Netherlands. She died on 27 May 1971 in Bolsward, Friesland, the Netherlands.
iii. TJERK RUURDS ADEMA was born on 29 Jul 1896 in Bolsward, Friesland,
the Netherlands. He died date Unknown in ?. He married (1) ?.

40. iv. KLAAS RUURDS ADEMA was born on 18 Jan 1900 in Bolsward; Gemeente-Bolsward;
Friesland; the Netherlands. He died in Oct 1966 in Sheldon; County of Obrien; Iowa;
USA. He married (1) JOHANNA SOLSMA. She was born on 11 Jun 1902 in Iowa; USA.
She died in Aug 1982 in Sheldon; County of Obrien; Iowa; USA.
v. MARIA RUURDS ADEMA was born on 19 Sep 1902 in Bolsward, Friesland, the
Netherlands. She died on 18 May 1974 in Witmarsum; Friesland; the Netherlands.
vi. IETJE RUURDS ADEMA was born on 02 Sep 1909 in Bolsward; Friesland; the
Netherlands. She died on 13 Nov 1973 in Bolsward; Gemeente-Bolsward;
Friesland; the Netherlands. She married (1) SIEBREN BANGMA. He was born on
20 Sep 1908. He died on 05 Jan 1963 in Bolsward; Gemeente-Bolsward;
Friesland; the Netherlands.

vii. ? ADEMA was born date Unknown.

27. CORNELIS TJERKS5 STATEMA (Tjerk Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was
born on 07 Mar 1870 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died
on 30 Mar 1944 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married
Martje Warmolts Been, daughter of Warmolt Jannes Been and Trijntje Pieters Keuning, on 18
Nov 1893 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on
31 Jan 1871 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 29
Mar 1953 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Cornelis Tjerks Statema and Martje Warmolts Been had the following children:

41. i. TRIJNTJE6 STATEMA was born on 08 Apr 1894 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 10 Oct 1960 in
Sneek; Gemeente-Sneek ; Friesland; the Netherlands. She married Johannes
Hendrikus Van Der Brug, son of Harmen Rinses Van Der Brug and Jurrendina
Johannes Jansen, on 19 May 1921 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He was born on 23 Nov 1893 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 16 Nov 1973 in
Sneek; Gemeente-Sneek ; Friesland; the Netherlands.

42. ii. TJERK CORNELIS STATEMA was born on 18 Nov 1895 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 10 Apr 1950 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married Janke Sjoerds Dijkstra,
daughter of Sjoerd Klaases Dijkstra and Trijntje Cornelis De Ket, on 20 May 1920 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 22
Feb 1894 in Vrouwenparochie; Gemeente-Het Bildt; Friesland; the Netherlands. She
died on 29 Jun 1970 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

iii. WARMOLT STATEMA was born on 10 Feb 1901 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 08 Oct 1968 in Township of
Altona; County of Pipestone; Minnesota; USA. He married Antje Eelkes
Sybesma, daughter of Eelke Sybesma and Johanna Jans Goslinga, on 10 Dec
1925 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She was born on 10
Nov 1896 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
She died on 13 Aug 1968 in Hartley; County of O'Brien; Iowa; USA.

Notes for Warmolt Statema:
Warmolt (William) Statema and Antje (Anna) Sybesma never had children.
She was carrying a child at one point but miscarried shortly after their farm in
the USA was destroyed by a hail storm. Soon after she became mentally ill and
was institutionalized for nearly all the rest of her life.

28. PIETER TJERKS5 STATEMA (Tjerk Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was born
on 07 Jul 1876 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 22
Sep 1930 in Sanborn; County of O'Brien; Iowa; USA. He married Froukje Hettes Keizer, daughter of
Hette Gerrits Keizer and Feikje Tjallings Steinfort, on 29 Dec 1900 in Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She was born on 23 Mar 1879 in Tzummarum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She died on 30 Jul 1955 in Hospers; County of Sioux; Iowa; USA.
Pieter Tjerks Statema and Froukje Hettes Keizer had the following children:

43. i. FEIKJE PIETERS6 STATEMA was born on 12 Dec 1901 in Tjummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 14 Feb 1989 in
Winter Haven; County of Polk; Florida; USA. She married John Vegter in 1921
in Iowa; USA. He was born on 28 May 1897 in The Netherlands. He died in Apr
1983 in Winter Haven; County of Polk; Florida; USA.
ii. HETTE PIETERS STATEMA was born on 28 Oct 1902 in Tjummarum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 21 Oct 1991 in Kenosha;
County of Kenosha; Wisconsin; USA. He married (1) ELIZABETH SEIDSMA.

44. iii. TJERK PIETERS STATEMA was born on 18 May 1905 in Tzummarum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 28 Jan 1986 in South
Holland; County of Cook; Illinois; USA. He married Hilda Mae Yates, daughter of
Charles Francis Yates and Nettie Anna Webert, on 12 Apr 1930. She was born
on 23 Oct 1907 in Ireton; County of Sioux; Iowa; USA. She died on 05 Oct 1987
in Westmont; County of Du Page; Illinois; USA.
iv. PETER STATEMA was born on 04 Jun 1922 in Baker; County of Osceola; Iowa;
USA. He died on 28 May 2010 in Sanborn; County of O'Brien; Iowa; USA. He
married (1) ESTHER. She was born on 26 May 1924. She died on 08 Jul 1998 in
Sheldon; County of O'Brien; Iowa; USA.

29. PIETER JANS5 STATEMA (Jan Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1 Hanses) was born
on 24 Jan 1890 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died in 1959 in Iowa;
USA. He married Anna in Iowa; USA. She was born between 1895-1896 in Netherlands. She
died in Iowa; USA. Pieter Jans Statema and Anna had the following children:

i. JOHN6 STATEMA was born on 05 Apr 1917 in Iowa; USA. He died in Jan 1973
in Hawarden; County of Sioux; Iowa; USA.
ii. ANNA STATEMA was born in 1918 in Iowa; USA.
iii. ARTHUR STATEMA was born in 1919 in Iowa; USA. He died in Oct 2000 in
Iowa; USA.
iv. CLARENCE STATEMA was born in 1922.

30. PIETER WIETSES5 DE VRIES (Gerbentje Simons4 Dijkstra, Neeltje Pieters3 Statema, Pieter Klases2
Statema, Klaas1 Hanses) was born on 12 Oct 1887 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 07 Mar 1961 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. He married Simontje Klases Jellesma, daughter of Klaas Jelles
Jellesma and Antje Daniels La Fleur, on 19 May 1912 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands. She was born on 13 Sep 1888 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 16 Dec 1961 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.
Pieter Wietses De Vries and Simontje Klases Jellesma had the following child:

36. i. LIEFKE PIETERS6 DE VRIES was born on 23 Nov 1919 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 05 Jun 1963 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married (1) BAUKE VAN DER
WOUDE. He was born on 26 Mar 1913. He died on 03 Aug 1981.

31. LIEUWE EVERTS5 STATEMA (Evert Eekes4, Eeke Everts3, Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born
on 27 Feb 1883 in Dongjum; Gemeente-Franekeradeel; Friesland; the Netherlands. He died on
09 May 1968 in Lochem; Gelderland; the Netherlands. He married Freerkje Luitzens Antonides
on 28 Feb 1907.
Lieuwe Everts Statema and Freerkje Luitzens Antonides had the following child:
45. i. GERRITJE ANTJE6 STATEMA. She married (1) KORVER.
32. KLAAS EVERTS5 STATEMA (Evert Klases4, Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born on
19 Nov 1879 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 02 Nov 1944 in
Parkertown; County of Morrison; Minnesota; USA. He married Katherine Garrison on 10 Nov 1902 in
Little Falls; Minnesota; USA. She was born on 10 Sep 1884 in Belmond; County of Wright; Iowa;
USA. She died on 29 Mar 1953 in Parkertown; County of Morrison; Minnesota; USA. Klaas Everts Statema and Katherine Garrison had the following children:

i. EDWARD6 STATEMA was born on 25 Sep 1903. He died on 07 Mar 1968 in Randall;
County of Morrison; Minnesota; USA. He married Allie Delia Anderson in Aug
1953. She was born on 26 Feb 1912 in ?. She died in Feb 1979 in Little Falls;
County of Morrison; Minnesota; USA.

46. ii. HENRY STATEMA was born on 20 Jan 1906 in Minnesota; USA. He died in Mar 1959 in
47. Minnesota; USA. He married Ruby Jeannette Johnson on 20 Feb 1933 in ?.
She was born on 03 Mar 1912 in ?.
47. iii. HERMAN STATEMA was born on 25 Jul 1907 in Minnesota; USA. He died in Jul 1981 in
Minnesota; USA. He married (1) ALICE LEE THOMPSON on 24 Jan 1934 in ?. She was
born on 06 Dec 1912 in ?. He married (2) ESTHER A. BERRY in Mar 1947 in ?.
48. iv. MYRTLE STATEMA was born on 21 May 1909 in Minnesota; USA. She died on 31
Jan 1992. She married Arthur Harold Post on 06 Jul 1927 in Minnesota; USA.
49. v. JOHN ELMER STATEMA was born on 09 Jul 1910 in Minnesota; USA. He died on 12 Nov
1991 in ?. He married (1) DENA H. VANHOOVER. She was born on 24 Jul 1912 in ?. She
died on 24 Sep 2001 in Minnesota; USA.
50. vi. HARRIET H. STATEMA was born on 07 Jan 1913 in Minnesota; USA. She married (1)
JOHN T. JOHNSON. He was born on 01 Jun 1900 in ?.
vii. KATHERINE STATEMA was born on 24 Jun 1915 in Minnesota; USA. She married
Alan Joseph Cole on 15 Nov 1940 in ?. He was born on 10 Jul 1903 in ?.

viii. HELEN STATEMA was born on 02 Mar 1920. She married George Anthony
Kempenich on 13 Jun 1946 in ?. He was born on 22 Feb 1921 in ?.

ix. BERT ALBERT STATEMA was born on 14 Oct 1922 in Minnesota; USA. He died on 01
Oct 1976 in Minnesota; USA. He married Gladys Mae Paulson on 08 Aug 1946 in
?. She was born on 07 Dec 1926 in ?.

x. ALICE STATEMA was born after 1922.

33. JOHANNES EVERTS5 STATEMA (Evert Klases4, Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was
born on 22 Dec 1880 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died in Dec 1971
in Lynden; County of Whatcom; Washington; USA. He married Katie Hasper on 01 Dec 1910 in
Hull; County of Emmons; North Dakota; USA. She was born on 24 Mar 1889 in Hull; County of
Emmons; North Dakota; USA. She died on 06 Feb 1988.
Johannes Everts Statema and Katie Hasper had the following children:

51. i. EDWARD6 STATEMA was born in 1912. He married (1) CECILIA NIEUWSMA.
ii. ARCHIE STATEMA was born in 1914. He married (1) ADA NIEUWSMA.

iii. GERALD STATEMA was born on 23 Sep 1916. He died on 15 Nov 1989.
iv. BERNARD STATEMA was born in 1922. He married Ruth Kortlever in 1948.

34. PIETJE EVERTS5 STATEMA (Evert Klases4, Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was
born on 04 Aug 1884 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 26 Jan
1969 in Strasburg; County of Emmons; North Dakota; USA. She married Peter William Dykema
on 15 Jul 1910 in Hull; County of Emmons; North Dakota; USA. He was born on 06 Feb 1878 in
Uithuizen; Groningen; the Netherlands. He died on 25 Apr 1955 in Hull; County of Emmons;
North Dakota; USA.
Peter William Dykema and Pietje Everts Statema had the following children:

i. ALFRED6 DYKEMA was born between 1912-1913.
ii. EDWARD DYKEMA was born on 22 May 1913. He married (1) CLARA HEHR.

iii. WILLIAM DYKEMA was born in 1919. iv. ERNEST DYKEMA was born date Unknown.

35. BOTE EVERTS5 STATEMA (Evert Klases4, Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1 Hanses) was born on
17 Aug 1888 in Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 15 Jul 1945 in
Willmar; County of Kandiyohi; Minnesota; USA. He married (1) HELEN GARRISON. She was born
in 1907. She died in 1960.
Bote Everts Statema and Helen Garrison had the following children:

i. BERT6 STATEMA.
ii. VELMA STATEMA. She married (1) WILLIS WINTERBERG.

iii. DORIS STATEMA.

iv. JOHN STATEMA was born on 05 Apr 1917 in Iowa; USA. He died in Jan 1973
in Hawarden; County of Sioux; Iowa; USA.

Generation 6

36. LIEFKE PIETERS6 DE VRIES (Simontje Klases5 Jellesma, Klaas Jelles4 Jellesma, Antje Pieters3
Statema, Pieter Klases2 Statema, Klaas1 Hanses) was born on 23 Nov 1919 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 05 Jun 1963 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She married (1) BAUKE VAN DER WOUDE.
He was born on 26 Mar 1913. He died on 03 Aug 1981.
Bauke Van Der Woude and Liefke Pieters De Vries had the following children:

i. SIEMY7 VAN DER WOUDE was born on 02 Mar 1943 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
ii. MARTEN VAN DER WOUDE was born on 22 Jun 1944 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iii. PIETER VAN DER WOUDE was born on 21 Mar 1946 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iv. JELTSJE VAN DER WOUDE was born on 28 Jun 1947 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
v. ANNEKE VAN DER WOUDE was born on 15 Apr 1949 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
vi. KLAAS VAN DER WOUDE was born on 02 Jan 1951 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
vii. SIEM VAN DER WOUDE was born on 18 Dec 1953 in
Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
viii. NICO VAN DER WOUDE was born on 14 Apr 1957 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

37. SIJKE6 VAN DER VEEN (Liefke Klases5 Jellesma, Klaas Jelles4 Jellesma, Antje Pieters3
Statema, Pieter Klases2 Statema, Klaas1 Hanses) was born in 1915. She died in 2002 in
Canada. She married (1) WILLEM DE VRIES. He was born in 1911. He died in 1983.
Willem de Vries and Sijke van der Veen had the following child:
i. TJEPKE7 DE VRIES was born in 1937. He died in 2011. He married (1) AALTJE BUMA.
She was born in 1943. She died in 2012.

38. PIETJE6 POSTUMA (Antje Pieters5 Statema, Pieter Klases4 Statema, Klaas Pieters3 Statema,
Pieter Klases2 Statema, Klaas1 Hanses) was born on 06 Mar 1897 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 07 Apr 1970 in Franeker; Gemeente-
Franeker; Friesland; the Netherlands. She married Ane Jelles Zijlstra, son of Jelle Zijlstra and
Grietje Janzen, on 31 May 1917 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He was born on 14 Nov 1879 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland;
the Netherlands. He died on 27 Mar 1965 in Franeker; Gemeente-Franeker; Friesland; the
Netherlands.

Ane Jelles Zijlstra and Pietje Postuma had the following children:

i. JELLE7 ZIJLSTRA was born on 27 Aug 1918 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 23 Dec 2001 in Wassenaar;
Zuid-Holland; the Netherlands. He married Hetty Bloksma on 11 Mar 1946.

ii. RINSE ZIJLSTRA was born on 19 Apr 1927 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iii. ANTJE (ANNA) ZIJLSTRA.

39. VENTJE KLASES6 STATEMA (Klaas Tjerks5, Tjerk Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1
Hanses) was born on 10 May 1905 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She died on 27 Jun 1991 in Harlingen; Gemeente-Harlingen; Friesland; the
Netherlands. She married Gerrit Hiddes Norder, son of Hidde Frans Norder and Jaike Johannes
Herrema, date Unknown in ?. He was born on 13 Nov 1903 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 29 Mar 1966 in Harlingen; Gemeente-
Harlingen; Friesland; the Netherlands.
Gerrit Hiddes Norder and Ventje Klases Statema had the following children:

i. HIDDE GERRITS7 NORDER was born on 29 Mar 1931 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He married (1) WIJKE
LEISTER. She was born on 18 Jan 1939 in Sint Jacobiparochie; Gemeente-Het
Bildt; Friesland; the Netherlands. She died on 14 Jul 2000 in Biddinghuizen;
Gemeente-Dronten; Flevoland; the Netherlands.

ii. KLAAS GERRITS NORDER was born on 13 Oct 1933 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.
iii. PIETER GERRITS NORDER was born on 29 May 1940 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands.

40. KLAAS RUURDS6 ADEMA (Pietje Tjerks5 Statema, Tjerk Klases4 Statema, Klaas Pieters3 Statema,
Pieter Klases2 Statema, Klaas1 Hanses) was born on 18 Jan 1900 in Bolsward; Gemeente-
Bolsward; Friesland; the Netherlands. He died in Oct 1966 in Sheldon; County of Obrien; Iowa;
USA. He married (1) JOHANNA SOLSMA. She was born on 11 Jun 1902 in Iowa; USA. She died in
Aug 1982 in Sheldon; County of Obrien; Iowa; USA.
Klaas Ruurds Adema and Johanna Solsma had the following children:

i. PEARL7 ADEMA. She married (1) HAACK.

ii. MARYLIN ADEMA. She married (1) GERALD VER HOEF.

iii. ALMA ADEMA. She married (1) JACOB WESTRA.

41. TRIJNTJE6 STATEMA (Cornelis Tjerks5, Tjerk Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1 Hanses)
was born on 08 Apr 1894 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died
on 10 Oct 1960 in Sneek; Gemeente-Sneek ; Friesland; the Netherlands. She married Johannes
Hendrikus Van Der Brug, son of Harmen Rinses Van Der Brug and Jurrendina Johannes Jansen, on
19 May 1921 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He was born on 23
Nov 1893 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died on 16 Nov 1973
in Sneek; Gemeente-Sneek ; Friesland; the Netherlands.
Notes for Johannes Hendrikus Van Der Brug:
Johannes H. van der Brug was born out of wedlock to Jurrendina Jansen. At his birth his name was
recorded as Johannes Jansen because his father was not registered or named on the birth certificate
and thus remains unknown to this day. Upon the marriage of his mother to Harmen van der Brug, he
was officially adopted by Harmen van der Brug and his surname was legally changed from Jansen to
van der Brug. No one knows whether Johannes ever knew the name of his birth
father and although there were some speculations through the years Johannes never
revealed whether he knew or not.

Geboorteakte Barradeel, 1893
Aangiftedatum 23 november 1893, akte nr. 203
Johannes Hendrikus van der Brug, geboren 23 november 1893
Zoon van Harmen van der Brug en Jurrendina Jansen
N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 4 augustus 1894

Johannes Hendrikus Van Der Brug and Trijntje Statema had the following children:

i. JURRENDINA7 VAN DER BRUG was born on 15 Apr 1922 in Oosterbierum;
Gemeente-Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 23 Oct 2004 in
Sneek; Gemeente-Sneek; Friesland; the Netherlands. She married Tjeerd Sjoerds
De Boer, son of Sjoerd Tjeerds De Boer and Trijntje Harmens Boelsma, on 04
Oct 1945 in Oosthem; Gemeente-Wymbritseradeel; Friesland; the Netherlands.
He was born on 17 Nov 1915 in Oosthem; Gemeente-Wymbritseradeel;
Friesland; the Netherlands. He died on 03 Dec 1984 in Oosthem; Gemeente-
Wymbritseradeel; Friesland; the Netherlands.

ii. MARTJE VAN DER BRUG was born on 13 Oct 1923 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 08 Feb 2013 in Jenison;
County of Ottawa; Michigan; USA. She married Pieter Nauta, son of Sytze
Tjeerds Nauta and Antje Franzes Bos, on 28 Aug 1948 in Leeuwarden; Friesland;
the Netherlands. He was born on 11 Aug 1926 in Burum; Gemeente-
Kollumerland; Friesland; the Netherlands. He died on 04 May 2004 in Jenison;
County of Ottawa; Michigan; USA.

iii. GEERTJE VAN DER BRUG was born on 16 May 1925 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. She died on 19 Dec 1990 in Wommels;
Gemeente-Littenseradiel; Friesland; the Netherlands. She married Oene Sjoerds
Stiensma, son of Sjoerd Sjoerds Stiensma and Jantje Oenes Sieperda, on 11 Aug
1949 in Oosthem; Gemeente-Wymbritseradeel; Friesland; the Netherlands. He
was born on 20 Dec 1919 in ?. He died on 10 Jun 2003 in Wommels; Gemeente-
Littenseradiel; Friesland; the Netherlands.

iv. HARMEN VAN DER BRUG was born on 10 Sep 1931 in Wijnaldum; Gemeente-
Barradeel: Friesland; the Netherlands. He died on 27 Feb 2006 in Sneek;
Gemeente-Sneek; Friesland; the Netherlands. He married Romkje Hardenberg,
daughter of Wypke Hendriks Hardenberg and Trijntje Theunis Gorter, on 15 Nov
1956 in Bolsward; Gemeente-Bolsward; Friesland; the Netherlands. She was born
on 13 Jul 1932 in Bolsward; Gemeente-Bolsward; Friesland; the Netherlands.

42. TJERK CORNELIS6 STATEMA (Cornelis Tjerks5, Tjerk Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2,
Klaas1 Hanses) was born on 18 Nov 1895 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He died on 10 Apr 1950 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He married Janke Sjoerds Dijkstra, daughter of Sjoerd Klaases Dijkstra and Trijntje
Cornelis De Ket, on 20 May 1920 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She was born on 22 Feb 1894 in Vrouwenparochie; Gemeente-Het Bildt;
Friesland; the Netherlands. She died on 29 Jun 1970 in Oosterbierum; Gemeente-Barradeel;
Friesland; the Netherlands.

Tjerk Cornelis Statema and Janke Sjoerds Dijkstra had the following child:
i. CORNELIS TJERKS7 STATEMA was born in 1921 in Oosterbierum; Gemeente-
Barradeel; Friesland; the Netherlands. He died in 1980 in Canada. He married
(1) TRIJNTJE. She was born in 1921. She died in 2004 in Canada.

43. FEIKJE PIETERS6 STATEMA (Pieter Tjerks5, Tjerk Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1
Hanses) was born on 12 Dec 1901 in Tjummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. She died on 14 Feb 1989 in Winter Haven; County of Polk; Florida; USA. She
married John Vegter in 1921 in Iowa; USA. He was born on 28 May 1897 in The Netherlands. He
died in Apr 1983 in Winter Haven; County of Polk; Florida; USA.
John Vegter and Feikje Pieters Statema had the following children:

i. WILLIAM7 VEGTER was born on 26 Feb 1922 in Iowa; USA. He died on 31 Mar
2005 in Midlothian; County of Cook; Illinois; USA.
ii. PETER VEGTER was born on 28 Apr 1923 in Iowa; USA. He died on 22 Jun 2003
in Delavan; County of Walworth; Wisconsin; USA.
iii. HENRY VEGTER was born on 27 Jul 1924 in Iowa; USA. He died on 10 Dec 2004 in
Winter Haven; County of Polk; Florida; USA. He married Violet Tschetter on 09
Apr 1945 in County of Beadle; South Dakota; USA.

iv. HARRY VEGTER was born on 16 Aug 1926 in Iowa; USA. He died on 27 Nov 1997
in Winter Haven; County of Polk; Florida; USA. He married (1) MONTSMA.

44. TJERK PIETERS6 STATEMA (Pieter Tjerks5, Tjerk Klases4, Klaas Pieters3, Pieter Klases2, Klaas1
Hanses) was born on 18 May 1905 in Tzummarum; Gemeente-Barradeel; Friesland; the
Netherlands. He died on 28 Jan 1986 in South Holland; County of Cook; Illinois; USA. He married
Hilda Mae Yates, daughter of Charles Francis Yates and Nettie Anna Webert, on 12 Apr 1930.
She was born on 23 Oct 1907 in Ireton; County of Sioux; Iowa; USA. She died on 05 Oct 1987 in
Westmont; County of Du Page; Illinois; USA.
Tjerk Pieters Statema and Hilda Mae Yates had the following children:

i. FLORENCE7 STATEMA. She married (1) ANTHONY J. SPELDE SR..

ii. CHARLENE STATEMA.

45. GERRITJE ANTJE6 STATEMA (Lieuwe Everts5, Evert Eekes4, Eeke Everts3, Evert Klases2,
Klaas1 Hanses). She married (1) KORVER.
Korver and Gerritje Antje Statema had the following child:

i. ONNO7 KORVER.

46. HENRY6 STATEMA (Klaas Everts5, Evert Klases4, Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1 Hanses)
was born on 20 Jan 1906 in Minnesota; USA. He died in Mar 1959 in Minnesota; USA. He
married Ruby Jeannette Johnson on 20 Feb 1933 in ?. She was born on 03 Mar 1912 in ?.
Henry Statema and Ruby Jeannette Johnson had the following children:

i. BERNARD HENRY7 STATEMA. He married (1) LORRAINE GASPER.

ii. PATRICIA LOUISE STATEMA. She married (1) GORDON ALAN OSTROM.

47. HERMAN6 STATEMA (Klaas Everts5, Evert Klases4, Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1 Hanses)
was born on 25 Jul 1907 in Minnesota; USA. He died in Jul 1981 in Minnesota; USA. He married
(1) ALICE LEE THOMPSON on 24 Jan 1934 in ?. She was born on 06 Dec 1912 in ?. He married
(2) (2) ESTHER A. BERRY in Mar 1947 in ?.

Herman Statema and Alice Lee Thompson had the following children:

i. VERNON7 STATEMA.

ii. ELAINE STATEMA.

48. MYRTLE6 STATEMA (Klaas Everts5, Evert Klases4, Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1
Hanses) was born on 21 May 1909 in Minnesota; USA. She died on 31 Jan 1992. She
married Arthur Harold Post on 06 Jul 1927 in Minnesota; USA.
Arthur Harold Post and Myrtle Statema had the following children:

i. ANN NELL7 POST. She married (1) VERNON BROCK.

ii. WILLARD MIKE POST. He married (1) CAROLINE BROBERG.

iii. JEANETTE KATE POST. She married (1) EUGENE WHITE.

iv. DONALD POST. He married (1) IRENE BOLLIG.

v. RONALD POST. He married (1) MARYLOU BOLLIG.

vi. ROBERT WAYNE POST. He married (1) NANCY BOLLIG.

49. JOHN ELMER6 STATEMA (Klaas Everts5, Evert Klases4, Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1
Hanses) was born on 09 Jul 1910 in Minnesota; USA. He died on 12 Nov 1991 in ?. He married
(1) DENA H. VANHOOVER. She was born on 24 Jul 1912 in ?. She died on 24 Sep 2001 in
Minnesota; USA.
John Elmer Statema and Dena H. Vanhoover had the following children:

i. CALVIN JACK7 STATEMA was born on 31 May 1936 in Minnesota; USA. He died on
20 Jul 1996 in ?. He married (1) ANNABELL CHAKEL.

ii. JEAN ANN STATEMA was born on 27 Feb 1948 in Minnesota; USA. She died on
13 May 1961 in Minnesota; USA.

iii. ? STATEMA. He married (1) LUNEMAN.

50. HARRIET H.6 STATEMA (Klaas Everts5, Evert Klases4, Klaas Everts3, Evert Klases2, Klaas1
Hanses) was born on 07 Jan 1913 in Minnesota; USA. She married (1) JOHN T. JOHNSON.
He was born on 01 Jun 1900 in ?.
John T. Johnson and Harriet H. Statema had the following children:

i. CURTIN7 JOHNSON.

ii. GENE E. JOHNSON.

iii. JAMES S. JOHNSON.

iv. MILTON G. JOHNSON.

v. CHARLOTTE A. JOHNSON.

51. EDWARD6 STATEMA (Johannes Everts5, Evert Klases4, Klaas Everts3, Evert Klases2,
Klaas1 Hanses) was born in 1912. He married (1) CECILIA NIEUWSMA.
Edward Statema and Cecilia Nieuwsma had the following children:

i. ARVELLA MAE7 STATEMA. She married (1) MARION HAGENS.

ii. ARLENE JOYCE STATEMA. She married (1) WILLARD BROCK.