Foto schilderij Brantgum van Ids Wiersma.

STAMBOOM FAM. TERPSTRA.

1 Wigbolt Gerrits Terpstra. Wigbolt trouwde op 26-03-1741 in Kollum met Eelkje Jans.

Kinderen van Wigbolt en Eelkje:
1 Eelkjen Terpstra, geboren op 11-03-1742 in Kollum.
2 Gerrit Terpstra, geboren op 03-03-1743 in Kollum.
3 Teake Wigbolts Terpstra, geboren op 02-05-1745 in Kollum. Volgt 1.1.
4 Sibbeltje Terpstra, geboren op 30-09-1747 in Kollum.
5 Jan Terpstra, geboren op 01-10-1752 in Kollum.
6 Rixtje Terpstra, geboren op 14-03-1756 in Kollum.

1.1 Teake Wigbolts Terpstra is geboren op 02-05-1745 in Kollum, zoon van Wigbolt Gerrits Terpstra en Eelkje Jans.
Teake is overleden op 28-01-1819 in Brantgum, 73 jaar oud. Teake trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1774 met Eelkjen Wijbes.

Kinderen van Teake en Eelkjen Wijbes:
1 Wigbolt Teakes Terpstra, geboren op 16-01-1775 in Brantgum. Volgt 1.1.1.
2 Maaike Terpstra, geboren op 02-02-1777 in Brantgum. Volgt 1.1.2.
3 Wijbe Teakes Terpstra, geboren op 24-03-1780 in Brantgum. Volgt 1.1.3.

1.1.1 Wigbolt Teakes Terpstra is geboren op 16-01-1775 in Brantgum, zoon van Teake Wigbolts Terpstra en Eelkjen Wijbes.
Wigbolt is overleden op 10-03-1823 in Brantgum, 48 jaar oud. Wigbolt trouwde, 30 jaar oud, op 02-06-1805 met Janke Ages.

Kinderen van Wigbolt en Janke Ages:
1 Eelkje Terpstra, geboren in 1805. Volgt 1.1.1.1.
2 Antje Terpstra, geboren op 25-02-1812. Volgt 1.1.1.2.
3 Trijntje Terpstra, geboren op 19-02-1815. Volgt 1.1.1.3.
4 Atje Terpstra, geboren op 27-04-1818. Volgt 1.1.1.4.
5 Teake Terpstra, geboren op 10-06-1822. Teake is overleden op 04-09-1884, 62 jaar oud.

1.1.1.1 Eelkje Terpstra is geboren in 1805, dochter van Wigbolt Teakes Terpstra en Janke Ages.
Eelkje trouwde, 53 jaar oud, op 29-07-1858 met Bauke Willems Jong de, 54 jaar oud. Bauke is geboren in 1804.

1.1.1.2 Antje Terpstra is geboren op 25-02-1812, dochter van Wigbolt Teakes Terpstra en Janke Ages.
Antje is overleden op 08-01-1864, 51 jaar oud.

Antje:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 22-05-1845 met Jan Klazes Holwerda. Jan is overleden op 12-02-1855.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 19-05-1860 met Sipke Klazes Terpstra, 46 jaar oud. Sipke is geboren op 28-07-1813.
Sipke is overleden op 10-01-1867, 53 jaar oud.

1.1.1.3 Trijntje Terpstra is geboren op 19-02-1815, dochter van Wigbolt Teakes Terpstra en Janke Ages.
Trijntje is overleden op 02-11-1852, 37 jaar oud. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op 15-06-1843 met Pieter Uitzens Klaver.
Pieter is overleden op 11-10-1856.

1.1.1.4 Atje Terpstra is geboren op 27-04-1818, dochter van Wigbolt Teakes Terpstra en Janke Ages.
Atje is overleden op 20-03-1899, 80 jaar oud.
Atje trouwde, 41 jaar oud, op 13-05-1859 met Geale Gerrits Heide van der, 46 jaar oud.
Geale is geboren op 11-03-1813. Geale is overleden op 12-12-1887, 74 jaar oud.

1.1.2 Maaike Terpstra is geboren op 02-02-1777 in Brantgum, dochter van Teake Wigbolts Terpstra en Eelkjen Wijbes.
Maaike is overleden op 29-03-1853 in West.Dongeradeel, 76 jaar oud.
Maaike trouwde, 28 jaar oud, op 17-11-1805 in Ferwerderadeel met Freek Dirks.

Kinderen van Maaike en Freek Dirks:
1 Taeke freerks, geboren op 09-04-1806. Hij is overleden op 08-?-1806, geen jaar oud.
2 Taeke freerks, geboren op 03-10-1807.

1.1.3 Wijbe Teakes Terpstra is geboren op 24-03-1780 in Brantgum, zoon van Teake Wigbolts Terpstra en Eelkjen Wijbes.
Wijbe is overleden op 30-11-1846, 66 jaar oud. Wijbe trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1810 met Vroukjen Dirks Humalda, 19 jaar oud.
Vroukjen is geboren in 1791. Vroukjen is overleden op 02-03-1863, 72 jaar oud.

Kinderen van Wijbe en Vroukjen:
1 Dirk Terpstra, geboren op 19-02-1811 in Brantgum. Volgt 1.1.3.1.
2 Teake Terpstra, geboren op 07-04-1812. Teake is overleden op 17-08-1812, 4 maanden oud.
3 Eelkje Terpstra, geboren op 07-04-1814. Volgt 1.1.3.2.
4 Teake Terpstra, geboren op 04-04-1817 in Brantgum. Volgt 1.1.3.3.
5 Aukje Terpstra, geboren op 02-01-1821. Aukje is overleden op 05-01-1821, 3 dagen oud.
6 Aukje Terpstra, geboren op 08-06-1822. Aukje is overleden op 27-07-1822, 1 maand oud.
7 Aukje Terpstra, geboren op 21-05-1825. Volgt 1.1.3.4.

1.1.3.1 Dirk Terpstra is geboren op 19-02-1811 in Brantgum, zoon van Wijbe Teakes Terpstra en Vroukjen Dirks Humalda.
Dirk is overleden op 20-12-1894 in Anjum, 83 jaar oud.
Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 19-05-1840 met Jeltje Pieters Hoekstra, 23 jaar oud.
Jeltje is geboren op 03-04-1817. Jeltje is overleden op 19-01-1895, 77 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Jeltje:
1 Wijbe Terpstra, geboren op 31-10-1841. Wijbe is overleden op 09-01-1928, 86 jaar oud.
2 Sape Terpstra, geboren op 29-04-1845. Sape is overleden op 04-05-1845, 5 dagen oud.
3 Sape Terpstra, geboren op 20-03-1847. Sape is overleden op 29-04-1828, 18 jaar oud.
4 Sape Terpstra, geboren op 18-04-1849. Volgt 1.1.3.1.1.

1.1.3.1.1 Sape Terpstra is geboren op 18-04-1849, zoon van Dirk Terpstra en Jeltje Pieters Hoekstra.
Sape is overleden op 23-10-1928, 79 jaar oud.

Kinderen van Sape uit onbekende relatie:
1 Dirk Terpstra, geboren op 03-01-1877. Dirk is overleden op 19-05-1935, 58 jaar oud.
2 Tjitske Terpstra, geboren op 11-07-1879. Tjitske is overleden op 02-01-1911 in Smallingerland, 31 jaar oud.
3 Jeltje Terpstra, geboren op 26-01-1882. Volgt 1.1.3.1.1.1.
4 Brechtje Terpstra, geboren op 06-11-1885. Volgt 1.1.3.1.1.2.
5 Froukje Terpstra, geboren op 23-03-1888. Froukje is overleden op 28-03-1922, 34 jaar oud.
6 Geeltje Terpstra, geboren op 19-09-1896.

1.1.3.1.1.1 Jeltje Terpstra is geboren op 26-01-1882, dochter van Sape Terpstra.
Jeltje begon een relatie met Wybe Klaarbergen van.

1.1.3.1.1.2 Brechtje Terpstra is geboren op 06-11-1885, dochter van Sape Terpstra.
Brechtje trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1911 met Hendrik Keizer.

1.1.3.2 Eelkje Terpstra is geboren op 07-04-1814, dochter van Wijbe Teakes Terpstra en Vroukjen Dirks Humalda.
Eelkje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 25-08-1837 met Dirk Teakes Hofman, 24 jaar oud. Dirk is geboren op 08-05-1813.
Dirk is overleden op 30-03-1848, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 03-01-1850 met Eerd Jelles Boer de. Eerd is overleden op 29-05-1856.

Kinderen van Eelkje en Dirk:
1 Antje Hofman, geboren op 22-04-1839. Volgt 1.1.3.2.1.
2 Froukje Hofman, geboren op 08-04-1846.
Kinderen van Eelkje en Eerd:
1 Jeltje Boer de, geboren op 16-04-1851. Jeltje is overleden op 05-10-1888, 37 jaar oud.
2 Henke Boer de, geboren op 05-04-1854. Henke is overleden op 06-02-1917, 62 jaar oud.

1.1.3.2.1 Antje Hofman is geboren op 22-04-1839, dochter van Dirk Teakes Hofman en Eelkje Terpstra.
Antje is overleden op 08-03-1881, 41 jaar oud. Antje trouwde, 28 jaar oud, op 11-06-1867 met Hendrik Franciscus van Oosterom.

1.1.3.3 Teake Terpstra is geboren op 04-04-1817 in Brantgum, zoon van Wijbe Teakes Terpstra en Vroukjen Dirks Humalda.
Teake is overleden op 09-08-1861, 44 jaar oud.
Teake trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1845 met Trijntje Jans Anjema, 28 jaar oud. Trijntje is geboren op 12-07-1816.

Kinderen van Teake en Trijntje:
1 Froukje Terpstra, geboren op 22-06-1846.
2 Wijbe Terpstra, geboren op 18-07-1852 in Brantgum. Volgt 1.1.3.3.1.
3 Eelkje Terpstra, geboren op 10-12-1858.
1.1.3.3.1 Wijbe Terpstra is geboren op 18-07-1852 in Brantgum, zoon van Teake Terpstra en Trijntje Jans Anjema.
Wijbe is overleden op 31-05-1902 in Brantgum, 49 jaar oud.
Wijbe trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1876 met Pietje Doekes Westerhoek, 26 jaar oud. Pietje is geboren op 08-05-1850 in Brantgum.
Pietje is overleden op 28-05-1922, 72 jaar oud.

Kinderen van Wijbe en Pietje: 1 Trijntje Terpstra, geboren op 25-01-1877. Trijntje is overleden op 02-03-1879, 2 jaar oud.
2 Doeke Terpstra, geboren in 1879. Doeke is overleden op 09-05-1880, 1 jaar oud.
3 Doeke Terpstra, geboren op 09-08-1880 in Foudgum. Volgt 1.1.3.3.1.1.
4 Trijntje Terpstra, geboren op 30-09-1883. Trijntje is overleden op 21-03-1917, 33 jaar oud.
5 Dieuke Terpstra, geboren op 10-03-1886. Dieuke is overleden op 21-03-1886, 11 dagen oud.

1.1.3.3.1.1 Doeke Terpstra is geboren op 09-08-1880 in Foudgum, zoon van Wijbe Terpstra en Pietje Doekes Westerhoek.
Doeke is overleden op 09-03-1932 in Oudwoude, 51 jaar oud.
Hij is begraven te Oudwoude. Doeke trouwde met Aaltje Heidema.
Aaltje is geboren op 23-11-1885 in Wanswerd, dochter van Meint Hendriks Heidema en Aukje Popkes van der Tuuk.
Aaltje is overleden op 03-01-1974 in Berlikum, 88 jaar oud. Zij is begraven te Oudwoude.

Kinderen van Doeke en Aaltje:
1 Wijbe Terpstra, geboren op 06-?-1911. Wijbe is overleden op 07-10-1911, geen jaar oud.
2 Wijbe Terpstra, geboren op 03-08-1912 in Stiens. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.
3 Pietje Terpstra, geboren op 12-11-1913. Volgt 1.1.3.3.1.1.2.
4 Meint Terpstra, geboren op 29-10-1914 in Slappeterp. Volgt 1.1.3.3.1.1.3.
5 Hendrik Terpstra, geboren in 1916. Volgt 1.1.3.3.1.1.4.
6 Doeke Terpstra, geboren op 21-04-1921. Volgt 1.1.3.3.1.1.5.
7 Aukje Terpstra, geboren in 1922. Volgt 1.1.3.3.1.1.6.

1.1.3.3.1.1.1 Wijbe Terpstra is geboren op 03-08-1912 in Stiens, zoon van Doeke Terpstra en Aaltje Heidema.
Wijbe is overleden op 26-07-1949 in Buitenpost, 36 jaar oud. Hij is begraven te Buitenpost.
Wijbe trouwde met Janna Ritsma. Janna is geboren op 04-08-1910 in Twijzel, dochter van Pieter Ritsma en Akke Wijngaarden.
Janna is overleden op 27-08-1997 in Surhuisterveen, 87 jaar oud. Zij is begraven op 01-09-1997 te Buitenpost.

Kinderen van Wijbe en Janna:
1 Doeke Terpstra, geboren op 28-07-1938 in Blessum. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.1.
2 Akke Terpstra, geboren op 30-10-1939 in Kollumerzwaag. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.2.
3 Aaltje Terpstra, geboren op 22-12-1940 in Kooten. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.3.
4 Betje Terpstra, geboren op 06-03-1942 in Kooten. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.4.
5 Trijntje IJmkje Tietje Terpstra, geboren op 28-08-1944 in Kollum. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.5.
6 Pieter Meint Terpstra, geboren op 28-03-1946 in Twijzelerheide. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.6.
7 Hendrik Wiebe Terpstra, geboren op 26-03-1947 in Groningen. Hendrik is overleden op 30-04-1947 in Leeuwarden, 1 maand oud.
8 Aukje Terpstra, geboren op 12-03-1948 in Buitenpost. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.7.
9 Hendrik Wijbe Terpstra, geboren op 07-05-1949 in Buitenpost. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.8.

1.1.3.3.1.1.1.1 Doeke Terpstra is geboren op 28-07-1938 in Blessum, zoon van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Doeke trouwde, 25 jaar oud, op 11-06-1964 met Lutske Wypkje Vries de, 22 jaar oud. Doeke is overleden 29-01-2013 oud 74 jaar.
Lutske is geboren op 30-05-1942. Lutske is overleden op 30-01-1995 in Drachten, 52 jaar oud.

Kinderen van Doeke en Lutske:
1 Wijbe Terpstra, geboren op 21-06-1965 in Drachten.Wiebe is overleden 17-11-2012 te Drachten, oud 47 jaar.
2 Eetske Terpstra, geboren op 21-06-1969.

1.1.3.3.1.1.1.2 Akke Terpstra is geboren op 30-10-1939 in Kollumerzwaag, dochter van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Akke trouwde, 18 jaar oud, op 25-03-1958 met Jurjen Uitterdijk, 20 jaar oud. Jurjen is geboren op 26-12-1937.

Kinderen van Akke en Jurjen:
1 Jannie Uitterdijk, geboren op 07-09-1958 in Driesum.
2 Reinder Uitterdijk, geboren op 08-12-1960 in Sexbierum.
3 Wiebe Uitterdijk, geboren op 02-11-1961.
4 Johannes Uitterdijk, geboren op 12-06-1966 in Cornjum.
5 Jeroen Douwe Uitterdijk, geboren op 11-04-1979.
6 Neeltje Martje Uitterdijk, geboren op 20-02-1980.

1.1.3.3.1.1.1.3 Aaltje Terpstra is geboren op 22-12-1940 in Kooten, dochter van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Aaltje trouwde met Sietse Jong de. Sietse is geboren op 28-11-1939.

Kind van Aaltje en Sietse:
1 Peter Jong de, geboren op 21-06-1971. Overleden op 7-10-2021.

1.1.3.3.1.1.1.4 Betje Terpstra is geboren op 06-03-1942 in Kooten, dochter van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Betje trouwde, 20 jaar oud, op 10-05-1962 in St.Annaparochie met Wijtze Leistra, 22 jaar oud.
Wijtze is geboren op 28-02-1940 in St.Jacobiparochie.

Kinderen van Betje en Wijtze:
1 Oebele Johannes Leistra, geboren op 09-11-1963 in St.Jacobiparochie. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.4.1.
2 Wop Wijbe Leistra, geboren op 19-01-1965 in St.Jacobiparochie. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.4.2.
3 Wiebe Leistra, geboren op 31-01-1966 in St.Jacobiparochie. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.4.3.

1.1.3.3.1.1.1.4.1 Oebele Johannes Leistra is geboren op 09-11-1963 in St.Jacobiparochie, zoon van Wijtze Leistra en Betje Terpstra.
Oebele Johannes:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 21-10-1984 in Franeker met Sjerpjen Joustra, 15 jaar oud.
Het huwelijk werd ontbonden op 10-08-1986. Sjerpjen is geboren op 10-01-1969.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 17-08-1990 in Franeker met Ina Elisabeth Mast, 21 jaar oud.
Ina is geboren op 20-01-1969 het huwelijk wer ontbonden in 2012.
Kind van Oebele en Sjerpjen: 1 Betty Uilkje Leistra, geboren op 21-12-1982 in Achlum. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.4.1.1.

Kinderen van Oebele en Ina:
1 Gwenny Leistra, geboren op 24-07-1994 in Tzummarum.
2 Mara Leistra, geboren op 18-09-1999 in Franeker.
3 Wijtze Jan Leistra, geboren op 04-07-2001 in Franeker.

1.1.3.3.1.1.1.4.1.1 Betty Uilkje Leistra is geboren op 21-12-1984 in Achlum, dochter van Oebele Johannes Leistra en Sjerpjen Joustra.
Betty begon een relatie, 17 jaar oud, op 03-04-2001 met Wilko Johan Bruinsma, 30 jaar oud.
Wilko is geboren op 06-02-1971 in Groningen.

Kind van Betty en Wilko:
1 Ashley Johan Bruinsma, geboren op 16-03-2003.

1.1.3.3.1.1.1.4.2 Wop Wijbe Leistra is geboren op 19-01-1965 in St.Jacobiparochie, zoon van Wijtze Leistra en Betje Terpstra.
Wop:
(1) trouwde, 23 jaar oud, in 1988 in Leeuwarden met Baukje Brouwer. Het huwelijk werd ontbonden in 1990.
(2) trouwde, 32 jaar oud, in 1997 in Amsterdam met Fiteke Cruyff de. Het huwelijk werd ontbonden in 2001.
(3) trouwde, 37 jaar oud, op 16-12-2002 op Curaqao met Wilhelmina Johanna Woerlee, 39 jaar oud.
Wilhelmina is geboren op 21-07-1963 in Gouda.

Kind van Wop en Wilhelmina:
1 Robert Jan Leistra, geboren op 16-12-2001 in Leeuwarden.

1.1.3.3.1.1.1.4.3 Wiebe Leistra is geboren op 31-01-1966 in St.Jacobiparochie, zoon van Wijtze Leistra en Betje Terpstra.
Wiebe:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 21-04-1986 in Franeker met Sandra Alkema, 18 jaar oud.
De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1996 in Franeker. Sandra is geboren op 17-01-1968.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 03-10-2003 met Frootje Maartje Hoekstra, 22 jaar oud.
Frootje is geboren op 12-08-1981 in St.Jacobiparochie.

Kinderen van Wiebe en Sandra:
1 Kim maya Leistra, geboren op 21-08-1987 in Tzum. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.4.3.1.
2 Amberly Leistra, geboren op 27-09-1993 in Tzum.

Kind van Wiebe en Frootje:
1 Dion Leistra, geboren op 29-04-2004 in St.Jacobiparochie.

1.1.3.3.1.1.1.4.3.1 Kim maya Leistra is geboren op 21-08-1987 in Tzum, dochter van Wiebe Leistra en Sandra Alkema.
Kim trouwde, 19 jaar oud, in 2006 in St.Annaparochie met Michel Gummels, 23 jaar oud. Michel is geboren op 21-09-1983.
Kind van Kim en Michel:
1 Shaylin Gummels, geboren op 29-10-2006 in Leeuwarden.
2 Jamila Gummels, geboren op 25-07-2009 in St.Jacob.
1.1.3.3.1.1.1.5 Trijntje IJmkje Tietje Terpstra is geboren op 28-08-1944 in Kollum, dochter van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Trijntje:
(1) is de biologische moeder van het kind van onbekend.

(2) trouwde, 20 jaar oud, in 1964 in Buitenpost met Heinrich Prins, 22 jaar oud.
De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1972. Heinrich is geboren in 1942.
(3) trouwde, 38 jaar oud, in 1982 in Buitenpost met Geert Visser. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1983 in Buitenpost.
(4)begon een relatie, 49 jaar oud, in 1993 met Geert Hamstra. De ontbinding van de relatie werd uitgesproken in 1994.
(5) trouwde, 55 jaar oud, in 1999 met Geert. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 2002.

Kind van Trijntje en onbekend:
1 Anja Terpstra, geboren op 05-11-1960 in Dokkum. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.5.1.

Kinderen van Trijntje en Heinrich:
1 Romke Prins, geboren op 08-12-1964 in Dokkum.
2 Wiebe Prins, geboren op 02-11-1965 in Dokkum.
3 Hendrik Prins, geboren op 06-07-1968 in Dokkum.
4 Peter Prins, geboren op 21-06-1969 in Dokkum.
5 Heinrich Prins, geboren op 16-05-1972.

1.1.3.3.1.1.1.5.1 Anja Terpstra is geboren op 05-11-1960 in Dokkum, dochter van onbekend en Trijntje IJmkje Tietje Terpstra.
Anja trouwde, 18 jaar oud, in 1978 met Bauke Venema.

Kinderen van Anja en Bauke:
1 Anita Venema, geboren op 31-10-1979 in Veenwouden.
2 Michel Venema, geboren op 30-03-1982 in Leeuwarden.
3 Johannes Venema, geboren op 30-03-1982 in Leeuwarden.

1.6 Pieter Meint Terpstra is geboren op 28-03-1946 in Twijzelerheide, zoon van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 21-12-1967 met Jitske Posthuma, 20 jaar oud. Jitske is geboren op 04-12-1947 in Driesum.

Kinderen van Pieter en Jitske:
1 Wiebe Terpstra, geboren op 07-02-1970 in Driesum. Volgt 1.6.1.
2 IJkjen Terpstra, geboren op 28-07-1974 in Driesum. Volgt 1.6.2.

1.6.1 Wiebe Terpstra is geboren op 07-02-1970 in Driesum, zoon van Pieter Meint Terpstra en Jitske Posthuma.
Wiebe trouwde, 31 jaar oud, op 08-07-2001 in Driesum met Tineke de Haan , 30 jaar oud. Tineke is geboren op 23-04-1971.

Kind van Wiebe en Tineke:
1 Anne Terpstra, geboren op 03-05-2001 in Dokkum.

1.6.2 IJkjen Terpstra is geboren op 28-07-1974 in Driesum, dochter van Pieter Meint Terpstra en Jitske Posthuma.
IJkjen ging samenwonen, 23 jaar oud, in 1997 met André Zwaagstra, 22 jaar oud. De relatie werd ontbonden in 2004.
André is geboren in 1975.

Kind van IJkjen en André:
1 Mark Zwaagstra, geboren op 16-10-2004 in Dokkum.

1.1.3.3.1.1.1.7 Aukje Terpstra is geboren op 12-03-1948 in Buitenpost, dochter van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Aukje trouwde, 20 jaar oud, op 15-11-1968 in Dokkum met Douwe Dol, 36 jaar oud.
De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 14-04-1994 in Dokkum. Douwe is geboren op 21-09-1932 in Dokkum.

Kinderen van Aukje en Douwe:
1 Janna Dol, geboren op 22-05-1969 in Dokkum. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.7.1.
2 Antje Dol, geboren op 15-03-1971 in Dokkum. Volgt 1.1.3.3.1.1.1.7.2.

1.1.3.3.1.1.1.7.1 Janna Dol is geboren op 22-05-1969 in Dokkum, dochter van Douwe Dol en Aukje Terpstra.
Janna trouwde, 29 jaar oud, op 19-03-1999 met Paul Rotteveel.Het huwelijk is ontbonden in 2009.

Kind van Janna en Paul:
1 Patrik Rotteveel, geboren in 1999.

1.1.3.3.1.1.1.7.2 Antje Dol is geboren op 15-03-1971 in Dokkum, dochter van Douwe Dol en Aukje Terpstra.
Antje trouwde, 24 jaar oud, op 08-09-1995 met Ernst Johan Romers.

Kind van Antje en Ernst:
1 Sanne Romers.

1.1.3.3.1.1.1.8 Hendrik Wijbe Terpstra is geboren op 07-05-1949 in Buitenpost, zoon van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, in 1974 met Wietske van Dijk. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1986.

Hendrik woont samen met Jeltje de Jong in Holwerd.

Kinderen van Hendrik en Wietske:
1 Wijbe Terpstra, geboren op 02-11-1976 in Blija.
2 Meintje Terpstra, geboren op 21-03-1979 in Blija.
3 Janneke Terpstra, geboren in 1982.

1.1.3.3.1.1.2 Pietje Terpstra is geboren op 12-11-1913, dochter van Doeke Terpstra en Aaltje Heidema.
Pietje is overleden op 04-08-2001 in Zwaagwesteinde, 87 jaar oud. Zij is begraven te Zwaagwesteinde.
Pietje trouwde met Hendrik Wal van der. Hendrik is geboren op 13-01-1908.
Hendrik is overleden op 01-11-2001 in Zwaagwesteinde, 93 jaar oud. Hij is begraven te Zwaagwesteinde.

Kinderen van Pietje en Hendrik:
1 Willem Wal van der.
2 Aaltje Wal van der.
3 Doeke Wal van der.
4 Bettie Wal van der.
5 Auke Wal van der.
6 Wiebe Wal van der.p> 1.1.3.3.1.1.3 Meint Terpstra is geboren op 29-10-1914 in Slappeterp, zoon van Doeke Terpstra en Aaltje Heidema.
Meint is overleden op 24-05-1987 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Meint trouwde met Jantje Talma.
Jantje is geboren op 25-07-1913 in Kollumerland. Jantje is overleden op 05-03-1997 in Rotterdam, 83 jaar oud.

Kinderen van Meint en Jantje:
1 Doeke Terpstra, geboren op 25-02-1939 in Dantumadeel. Volgt 1.1.3.3.1.1.3.1.
2 Aukje Terpstra, geboren op 19-11-1940 in Dantumadeel. Volgt 1.1.3.3.1.1.3.2.
3 Aaltje Terpstra, geboren op 27-02-1942 in Dantumadeel. Volgt 1.1.3.3.1.1.3.3.
4 Andries Terpstra, geboren op 11-09-1943 in Dantumadeel. Andries is overleden op 16-07-1975 in Terschelling, 31 jaar oud.
5 Wijbe Terpstra, geboren op 19-12-1944 in Dantumadeel. Wijbe is overleden op 18-01-1945, 30 dagen oud.
6 Lourens Terpstra, geboren op 30-08-1946.
7 Pietje Terpstra, geboren op 23-11-1947 in Tietjerksteradeel. Volgt 1.1.3.3.1.1.3.4.

1.1.3.3.1.1.3.1 Doeke Terpstra is geboren op 25-02-1939 in Dantumadeel, zoon van Meint Terpstra en Jantje Talma. Doeke trouwde met A H BATING.

1.1.3.3.1.1.3.2 Aukje Terpstra is geboren op 19-11-1940 in Dantumadeel, dochter van Meint Terpstra en Jantje Talma.
Aukje is overleden op 18-01-1997, 56 jaar oud. Aukje trouwde met P C IJsselstein.

1.1.3.3.1.1.3.3 Aaltje Terpstra is geboren op 27-02-1942 in Dantumadeel, dochter van Meint Terpstra en Jantje Talma.
Aaltje trouwde met W L Sluis van der.

1.1.3.3.1.1.3.4 Pietje Terpstra is geboren op 23-11-1947 in Tietjerksteradeel, dochter van Meint Terpstra en Jantje Talma.
Pietje begon een relatie met J. Tieleman. J. is geboren op 01-05-1945. J. is overleden op 12-12-1988, 43 jaar oud.

1.1.3.3.1.1.4 Hendrik Terpstra is geboren in 1916, zoon van Doeke Terpstra en Aaltje Heidema.
Hendrik is overleden op 28-11-1991 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Hendrik trouwde met Marie Weerman.
Het huwelijk werd ontbonden in Leeuwarden (scheiding).

Kinderen van Hendrik en Marie:
1 Tjeerd Terpstra.
2 Wiebe Terpstra.
3 Jan Terpstra.
4 Meint Terpstra.
5 Hendrik Terpstra.
6 Auke Terpstra.
7 Jantina Terpstra.
8 Doeke Terpstra.

1.1.3.3.1.1.5 Doeke Terpstra is geboren op 21-04-1921, zoon van Doeke Terpstra en Aaltje Heidema.
Doeke is overleden op 29-07-1992 in Dokkum, 71 jaar oud.
Doeke trouwde met Aaltje Bruinsma. Aaltje is geboren op 30-08-1922 in Buitenpost. Aaltje is overleden op 24-08-1987, 64 jaar oud.

Kinderen van Doeke en Aaltje:
1 IJmkje Terpstra.
2 Doeke Terpstra.
3 Aaltje Terpstra.
4 Renske Terpstra.
5 Wijbe Terpstra.
6 Pietje Terpstra.
7 Klaas Terpstra, geboren op 02-09-1950 in Buitenpost. Klaas is overleden op 27-06-1974, 23 jaar oud.

1.1.3.3.1.1.6 Aukje Terpstra is geboren in 1922, dochter van Doeke Terpstra en Aaltje Heidema. Aukje trouwde met Jan Sluis van der.

Kinderen van Aukje en Jan:
1 Huib Sluis van der.
2 Aaltje Sluis van der.
3 Margriet Sluis van der.

1.1.3.4 Aukje Terpstra is geboren op 21-05-1825, dochter van Wijbe Teakes Terpstra en Vroukjen Dirks Humalda.
Aukje is overleden op 19-09-1886, 61 jaar oud.
Aukje trouwde, 31 jaar oud, op 14-05-1857 met Klaas Wiegers Kooi van der, 32 jaar oud. Klaas is geboren op 27-07-1824.
Klaas is overleden op 03-12-1862, 38 jaar oud.

Kinderen van Aukje en Klaas:
1 Baukje Kooi van der, geboren op 16-10-1858. Baukje is overleden op 06-06-1860, 1 jaar oud.
2 Klaas Kooi van der, geboren op 19-05-1863. Klaas is overleden op 18-12-1909, 46 jaar oud.

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 12-11-2009 23:17.