Samme kocht de eerste melkmachine in 1976 een Gascoigne.