Foto: Wapen Engelbert Wermboudszoon (tekening: Sytze van der Laars)

188 Nationaal Archief, Graven van Holland inv. nr. 1322.
189 Motivering voor deze aansluiting en bronnen (behalve de hierna genoemde uitlevering in 1329) in DNL 120 (2003) 365-372.
190 Op aanklacht van moord en diefstal uitgeleverd aan twee vertegenwoordigers van graaf Willem III (Reg. Hann. 180).
191 Gegevens en bronnen over deze familie naar www.janvanhout.nl.
192 Gegevens en bronnen over de familie Van Tol, tenzij anders vermeld, naar Van Tol.
193 Ons Voorgeslacht 38 (1983) 276 nr. 5A.
194 Ons Voorgeslacht 31 (1976) 285 nr. 39 (de helft van de kapoenen en hoenders binnen de stad Rotterdam).
195 Ons Voorgeslacht 46 (1991) 28.
196 Ons Voorgeslacht 31 (1976) 286 nr. 39.
197 N. Plomp, ‘Adelsgunsten van de Rooms-Koning Sigismund, in: Liber Amicorum jhr. mr. C.C. van Valkenburg (Den Haag 1985) 235-250.

Generatie IX (= XXII)

256? Dirk (II) van Poelgeest,198 relatie met
leefde Koudekerk 1321-1331

257? Sofie (van der Mersch)199
memorie Koudekerk (pastoorsregister B)

384. Willem Willem Ludgardszoon, tr. 1e
schepen Leiden 1340/1341, 1342/1343,
1344-1346, 1350/1351, 1366-1367
kerkmeester Leiden (O.L. Vrouwe) 1346/1347
grafelijk rentmeester Kennemerland enz. 1351-1361
grafelijke knaap 1354 (ontvangt livrei)
woont Leiden (Breestraat, grafelijk leen)
sticht ~1374 Sint Benedictusprebende Leiden (Sint
Pancras, collator na zijn dood: zoon Simon-Frederik)
zegelt 01-04-1353: de Leidse sleutels
† tussen 25-03-1373 en 28-02-1375
tr. 2e (lijftocht 08-07-1364) Hadewig
tr. 3e Maria, † vóór 28-02-1375

385. Bertraad Willem Hermanszoonsdochter
leeft 1331-1358, † vóór 08-07-1364
beleend (burggraaf Leiden) 24-06-1331
(‘nicht’ van leenheer Dirk van Leiden)